ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΑΜΗΛΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ

Posted by - INFO CHRISTENING

Αν επιθυμείτε η συμφωνία μας να είναι έγγραφη είμαι στην διάθεση σας να υπογράψουμε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό γαμήλιας φωτογράφισης.

IMG_7105-Edit-Edit

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΑΜΗΛΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ

Σήμερα, την …………….. μεταξύ αφενός του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΣΜΑ του ………………κατοίκου …………. με ΑΦΜ της ΔΟΥ…………………και αφετέρου των………………………………………………………………….. &………………………………………………………………………

Η «Ημερομηνία του γάμου» είναι……………………….

συμφωνήθηκαν κι έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κατωτέρω:

Η φωτογράφιση του συνόλου των σταδίων της γαμήλιας τελετής, καθώς επίσης και η επεξεργασία του φωτογραφικού υλικού από τον φωτογράφο ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΣΜΑ

Το ζευγάρι συμφωνεί να παραγγείλει Φωτογραφικά αγαθά και υπηρεσίες με τη χαμηλότερη τιμή των ……………

(Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

Τα αγαθά είναι

Α)…………………….

Β)…………………….

Γ)…………………….

Δ)…………………….

Παράδοση Φωτογραφιών από το στούντιο μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία του γάμου του.

Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αφενός συμβαλλομένου θα καταβληθεί ως εξής:
Α) Προκειμένου να δεσμευτεί ο φωτογράφος για τη συγκεκριμένη ημερομηνία της γαμήλιας τελετής προκαταβάλλεται το ποσό

……………………. (κατά την δέσμευση της ημερομηνίας), ποσό το οποίο δεν επιστρέφεται στους αφετέρου συμβαλλομένους για κανένα λόγο και αιτία, συμπεριλαμβανομένων των πιθανοτήτων να μην τελεστεί το μυστήριο του γάμου ή εφόσον για λόγους μη υπαιτιότητας του φωτογράφου δεν παρασχεθούν οι συμφωνημένες εργασίες.

Β) 60 ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία του γάμου προκαταβάλλονται το ποσό των ……………….. ποσό το οποίο δεν επιστρέφεται στους αφετέρου συμβαλλομένους για κανένα λόγο και αιτία, συμπεριλαμβανομένων των πιθανοτήτων να μην τελεστεί το μυστήριο του γάμου ή εφόσον για λόγους μη υπαιτιότητας του φωτογράφου δεν παρασχεθούν οι συμφωνημένες εργασίες.

Γ) 5 ημέρες τουλάχιστον μετά από τη συμφωνημένη ημερομηνία του γάμου το ποσό των ……………….. με την παράδοση 1 dvd με 50 Photos

Δ) Η πλήρης αποπληρωμή του συνόλου της αμοιβής πραγματοποιείται με την παράδοση στο ζευγάρι των συμφωνηθέντων αγαθών USB PHΟTOS.

2.Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας του γάμου, το στούντιο έχει τη δυνατότητα και όχι την υποχρέωση να αποδεχτεί να παράσχει τις συμφωνημένες εργασίες στη νέα ημερομηνία και να προσαρμόσει την ήδη υπάρχουσα συμφωνία στα νέα δεδομένα. Σε καμία όμως περίπτωση δεν υποχρεούται, όπως προαναφέρθηκε, να επιστρέψει την καταβληθείσα προκαταβολή

3. Εάν εξαιτίας οποιουδήποτε γεγονότος, περίστασης ή θέματος ο αφενός συμβαλλόμενος δεν καταφέρει να εκπληρώσει εν μέρει ή ολοκληρωτικά κάποια υποχρέωση που αναφέρεται σε αυτή τη συμφωνία, το στούντιο απαλλάσσεται από αυτές τις υποχρεώσεις αυτής της συμφωνίας στο βαθμό και για τη χρονική περίοδο που δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει αυτές τις υποχρεώσεις, εφόσον βέβαια δεν είναι υπαίτιο αυτό για τη μη εκπλήρωση.

Σε περίπτωση συνδρομής γεγονότος ανωτέρας βίας, ενδεικτικά αναφερόμενων των περιπτώσεων της ασθένειας του φωτογράφου την απώλεια φωτογραφιων&βιντεο, το στούντιο εφόσον δεν μπορεί να εκπληρώσει προσηκόντως τα καθήκοντά του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει όποια καταβολή χρημάτων έχει πραγματοποιηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, εξαιρετέας όμως της αρχικής προκαταβολής προς δέσμευση της ημερομηνίας.

4. Αν εξαιτίας υπαιτιότητας του αφενός συμβαλλομένου, δεν εκπληρωθούν προσηκόντως οι από αυτό αναληφθείσες υποχρεώσεις, στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται κάθε ποσό που έχει ήδη καταβληθεί και αποζημιώνονται οι αφετέρου συμβαλλόμενοι κατά το μέγεθος της ζημίας τους. Ωστόσο, η όποια αποζημίωση για κανένα λόγο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της συμφωνημένης αμοιβής.

5. Τροποποίηση της συμφωνίας αυτής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν νεότερης έγγραφης συμφωνίας των μερών ,νομίμως υπογεγραμμένης απ’ αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη.

6.Αρμόδια για κάθε διένεξη σε σχέση με το παρόν συμφωνητικό ορίζονται τα αρμόδια δικαστήρια της Πάτρας και ισχύον το ελληνικό δίκαιο.

Ο ΑΦΕΝΟΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΟΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Α)

Β)

 MORE CHRISTENING INFOS STEP BY STEP

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συμφωνώντας αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική cookie.

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί στα συστήματά μας.

Για τη χρήση αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookies που απαιτούνται από τεχνική άποψη
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες